การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ ล้านนาศึกษา

อ่านต่อ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย

161
นักวิจัย

230
โครงการวิจัย/บริการวิชาการ

306
บทความ

19
ตำรา/หนังสือ

63
ผลงานสร้างสรรค์

3
รางวัล


รายงานข้อมูลโครงการวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
» 1 ออนไลน์
» 2 วันนี้
» 5 เมื่อวาน
» 2 สัปดาห์
» 48 เดือน
» 385 ปี
» 385 รวม
Record: 25 (14.11.2023)