ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ ล้านนาศึกษา

อ่านต่อ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย

161
นักวิจัย

230
โครงการวิจัย/บริการวิชาการ

304
บทความ

19
ตำรา/หนังสือ

63
ผลงานสร้างสรรค์

5
รางวัล


รายงานข้อมูลโครงการวิจัย

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
» 1 ออนไลน์
» 1 วันนี้
» 0 เมื่อวาน
» 1 สัปดาห์
» 30 เดือน
» 143 ปี
» 143 รวม
Record: 11 (27.06.2023)